viernes, 28 de noviembre de 2008

Tortura per error

Tothom ha sentit parlar els darrers dies de la condemna als mossos d'esquadra que van torturar a un detingut per obtindre una confessió. I com que és una notícia que ha sortit als diaris, a la ràdio i a la tele no hauria de ser necessari que jo la comentés aquí... ara bé, hi ha una qüestió que m'ha cridat l'atenció en gran manera, i és que a a tot arreu es posa l'accent al fet de que l'home torturat havia sigut detingut per error, com si això fos rellevant! O és que si el detingut haguera sigut el que tocava les tortures haurien estat justificades?

Opine que la tortura és una pràctica totalment intolerable i impròpia d'estats de dret civilitzats, i al moment de jutjar un fet com aquest circumstàncies com si la víctima es romanesa, si és o no culpable o si es pentina en la ratlla al mig estan totalment fora de lloc. Amés, si el que es pretén és salvaguardar l'honor dels mossos d'esquadra, lo pitjor que es pot fer davant una sentència provada amb imatges és defensar als condemnats i atacar a les pràctiques que van provar la seua culpabilitat. Què volen? Carta blanca per fer el que els vinga en gana?